Educating Sikhs
Across The Globe

Category

Pakhandi Baba

Pakhandi Baba
August 17, 2017

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ

Nanaksar Dera Trying to Push Sikhism into the shackles of Hinduism.
Read More
Pakhandi Baba
July 22, 2017

ਆਪਣੇ ਕੱਛੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰਖਿਉ ਕੀ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ!

Read More
Pakhandi Baba
April 29, 2017

ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਡੀ ਗਾਲ

Read More